QS. Al-Ikhlas [112]: 1, Ketuhanan Yang Maha Esa

TAFSIR-SUFI-SOSIAL–Hidup berasaskan tauhid dan keesaan Tuhan yaitu berpikir, berkeinginan, mengambil keputusan dan melakukan tindakan dalam rangka menuju Allah, “Dan kepada-Nyalah bergerak”, mendekatkan diri dengan Allah, “Qurbatan illa-Allah”, berjumpa dengan Allah…